Naša stránka bola premiestnená na adresu: www.obecbatka.sk