Naša stránka bola premiestnená na adresu: www.obecbatka.sk

Obecný úrad Bátka

Bátka 161
980 21 Bátka
tel.: 00421 (0) 47/56 97 101
fax: 00421 (0) 47/58 11 683
ocu.batka@rsnet.sk